Ympäristö- ja laatujärjestelmät

Lakeuden Etappi Oy on saanut toiminnastaan sertifikaatin. Yhtiöllä on käytössä ISO 14001-standardin mukainen ympäristöjärjestelmä ja ISO 9001-standardin mukainen laatujärjestelmä. Molemmat järjestelmät sertifioitiin 13.5.2009. Järjestelmien sertifiointiauditoinnin eli ulkopuolisen tarkastuksen teki Bureau Veritas Certification Finland. Uudelleen sertifiointi tehtiin 13.5.2015.

Toiminnan sertifioiminen on osoitus sen laadusta. Tietty taso on saavutettu ja järjestelmän tavoitteena on toiminnan jatkuva kehittäminen ja tehostaminen tästä eteenpäin. Toimintajärjestelmä kattaa yhtiön koko toiminnan.

Myönnetyn sertifikaatin säilyttäminen vaatii jatkuvaa ja määrätietoista työtä. Toimintaa seurataan tarkasti, samoin kehitysehdotuksia ja palautteita, jotka ohjaavat jatkuvasti toimintaa.

Seuraava uudelleensertifiointi tullaan suorittamaan keväällä 2018 uusittujen ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 -standardien mukaisesti. Yhtiön toimintajärjestelmässä mukana oleva OHSAS 18001 Työterveys- ja turvallisuusstandardi tullaan myös sertifioimaan 2018.
Uusi ISO 45001 -standardi tullaan ottamaan käyttöön heti sen astuttua voimaan.

 

Ympäristö- ja laatujärjestelmien sertifiointi on osoitus toiminnan laadusta